Gordon Promo (12/23/02)

Gordon - Episode 1 (12/26/02)

Gordon - Episode 1 with audio (12/28/02)

Gordon - Episode 2 (1/10/03)

Gordon - Episode 2 with audio (1/10/03)

Gordon - Episode 3 with audio (2/1/03)